Betöltés...

KÉZIKÖNYV A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS FOGANATOSÍTÁSÁHOZ

A kézirat lezárva: 2016. szeptember 30. Szerzők: dr. Gyovai Márk, dr.
Kiss-Kondás Eszter, dr. Kormos Erzsébet, dr. Lukács Tamás, dr. Nagy Adrienn, dr.
Schadl György Szerkesztette: dr. Wopera Zsuzsa, dr. Gyovai Márk Complex Kiadó,
2016 Az utóbbi években a bírósági végrehajtással összefüggő gyakorlati
problémákat szakcikkek, tanulmányok mutatták be, mert nem készült olyan átfogó
mű, ami ezeket összegyűjtötte, rendszerezte volna, úgy, hogy a felmerülő
jogalkalmazási visszásságokra megoldást is adjon. Ezt a hiányt kívánja pótolni a
kézikönyv, melynek elsődleges célja a bírósági végrehajtás foganatosítása során
felmerülő gyakorlati problémák nevesítése és a lehetséges megoldások bemutatása.
A kézikönyv a végrehajtás két szakaszából döntően a foganatosítására koncentrál,
az elrendeléssel kapcsolatos kérdések annyiban kerülnek terítékre, amennyiben
azok a végrehajtás foganatosítása során problémát vetnek fel (pl. a nem jogképes
adóssal szemben elrendelt végrehajtás, vagy a nem megfelelő nyomtatványon
elrendelt végrehajtás). A kézikönyv ? kifejezetten gyakorlatorientált
megközelítése miatt ? elsősorban a bírósági végrehajtás foganatosításával
kapcsolatba kerülő személyek, különösen az önálló bírósági végrehajtók
(helyettesek és jelöltek), bírák, bírósági titkárok és fogalmazók, a felek
képviseletét ellátó ügyvédek, ügyvédjelöltek, jogtanácsosok, jogi előadók, közös
képviselők számára lehet hasznos, de haszonnal forgathatják mindazok, akik
bármilyen kapcsolatba kerülnek a bírósági végrehajtással, így maguk a felek is.
A kézikönyv szerzői a jogász hivatásrendek különböző területén szerzett
tapasztalataikon keresztül mutatják be a végrehajtás foganatosításával
összefüggő jogalkalmazási nehézségeket. A kötet adatai: Fomrátum: B/5 Kötés:
puhatáblás Megjelenés éve: 2016 Terjedelem: 483 oldal A tartalomból: Előszó I.
fejezet: A közigazgatási és a bírósági végrehajtás ütközésével kapcsolatos
gyakorlati problémák megoldási lehetőségei 1. Bevezetés 2. Az adós közösen le
nem foglalt vagyontárgyainak sorsa a végrehajtási utak összeütközése esetén 3. A
követelés jogosultjának végrehajtást kérőkhöz viszonyított többletjogosultságai
4. A közösen lefoglalt vagyontárgy értékesítését követő eljárás 5. A
közigazgatási végrehajtások bírósági végrehajtói költségei 6. Az önkéntes
ügyátadással foganatosított adóvégrehajtások 7. Az önkéntes ügyátadás és a Vht.
4. § alkalmazásának együttes megjelenése II. fejezet: A bírósági, közjegyzői és
végrehajtási iratok kézbesítésének gyakorlati problémái 1. Bevezetés 2. A
kézbesítési vélelemmel kapcsolatos gyakorlati problémák 3. A végrehajtói
kézbesítés 4. A végrehajtási iratok elektronikus kézbesítése III. fejezet:
Jogutódlás a végrehajtási eljárásban 1. Bevezetés 2. A jogutódlás
megállapítására jogosult bíróság (hatóság) ? hatásköri összeütközések 3. Eljárás
jogutódlás megállapításakor ? általános szabályok 4. Az adós halála esetén
követendő eljárás ? a jogutódlás különleges esete 5. Változás a végrehajtást
kérő személyében IV. fejezet: A rendbírság 1. Bevezetés 2. A rendbírsággal
súlytható személyek köre 3. A rendbírság kiszabását megelőző végrehajtói eljárás
4. A bíróság eljárása a rendbírság kiszabása iránti indítványt követően 5. A
rendbírság alapjául szolgáló magatartások 6. A jogerősen kiszabott rendbírság
behajtása 7. A rendbírság kiszabását követő végrehajtói eljárás 8. A rendbírság
kiszabásának speciális esete 9. Az iratok postai kézbesítése a végrehajtási
eljárás során 10. A bírósági végrehajtás akadályozásának tényállása a Btk.-ban
V. fejezet: A végrehatási eljárás szünetelése 1. Bevezetés 2. A szünetelés
jogkövetkezményei 3. A végrehajtási cselekmény és a végrehajtói intézkedés
fogalmának elhatárolása 4. A Vht. 52. § a) pontja szerinti szünetelés 5. A Vht.
52. § b) pontja szerinti szünetelés 6. A Vht. 52. § c) pontja szerinti
szünetelés 7. A Vht. 52. § d) pontja szerinti szünetelés 8. A Vht. 52. § e)
pontja szerinti szünetelés 9. A Vht. 52. § f) pontja szerinti szünetelés 10. A
Vht. 52. § g) pontja szerinti szünetelés VI. fejezet: A végrehajtás nemperes
eljárásban történő megszüntetése 1. Bevezetés 2. A végrehajtás megszüntetése a
Vht. 55. § alapján 3. A végrehajtás megszüntetése új közokirat alapján 4. A
végrehajtások nemperes eljárásban való megszüntetése végrehajtási záradék esetén
VIII. fejezet: A végrehajtási jog elévülése 1. Bevezetés 2. Az elévülés kezdő
időpontja 3. A végrehajtási jog elévülési ideje 4. Az elévülés nyugvása 5. Az
elévülés megszakítása 6. A végrehajtási jog elévülésének jogkövetkezménye 7.
Eljárás a végrehajtási jog elévülése esetén VIII. A végrehajtói letiltás és a
hatósági átutalási megbízás 1. Bevezetés 2. A végrehajtói letiltás 3. A letiltás
mértékének törvényi szabályozása 4. A letiltás mértékének helyes számítási módja
5. A letiltás mértékének számítása hatályos jogunkban 6. A letiltás mértékének
hibás számítási módja 7. A hatáskörrel rendelkező bíróság a nem megfelelő
szabályok szerint elvégzett levonásokkal okozott kár esetén 8. Az ügyvédi díj
végrehajtói letiltáson történő feltüntetése 9. A Vüsz. 34. § e) pontja szerinti
ügyviteli befejezés 10. A végrehajtási jog elévülésének kérdése a letiltás
munkáltató általi előjegyzését követően 11. A végrehajtó által benyújtott
hatósági átutalási megbízás szabályai a Vht.-ban 12. A hatósági átutalási
megbízás szabályai a Pénzforgalmi törvényben 13. A hatósági átutalási megbízás
szabályai a Pénzforgalmi rendeletben 14. A hatósági átutalási megbízás
fedezethiány miatti sorba állítása 15. A végrehajtás alól mentes rész
kiszámítása a természetes személy számlájára kiadott hatósági átutalási megbízás
esetén 16. A pénzforgalmi szolgáltató felelőssége 17. A végrehajtói letiltás és
hatósági átutalási megbízás együttes alkalmazása 18. A más ügyekben letiltással
terhelt munkabér hatósági átutalási megbízással történő végrehajtás alá vonása
az adós ellen indult újabb ügyben 19. Az adós végrehajtható okiratban megjelölt
fizetési számláján lévő összeg behajtására, vagy az adós végrehajtható okiratban
megjelölt munkabérének letiltására irányuló végrehajtások IX. fejezet: A
zálogjogosult végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódása 1. Bevezetés 2. A
zálogjogosult értesítése a bekapcsolódás lehetőségéről 3. A zálogjogosult
bekapcsolódása a végrehajtási eljárásba 4. A zálogjogosult kielégítési jogának
megnyílása a lefoglalt vagyontárgy tekintetében 5. A bíróság eljárása a
zálogjogosult bekapcsolódás iránti kérelmére 6. A zálogjogosulti bekapcsolódást
engedélyező végzés 7. A zálogjogosulti becsatlakozással felmerült illeték és
egyéb költségek 8. A zálogjogosulti becsatlakozást követően indult végrehajtási
ügyek 9. Eljárás az alapügy szünetelésekor 10. A zálogjogosulti bekapcsolódás
iránti felhívás több folyamatban levő végrehajtás esetén 11. Végrehajtási jog
bejegyzése a (jel)zálogjogosulti bekapcsolódással indult ügyekben 12. A
zálogjogosulti bekapcsolódás engedélyezését követően keletkezett zálogjogokról
13. A széljegyzetben szereplő (jelzálog)jogosultak értesítésének mellőzése 14.
Eljárás a bekapcsolódással érintett végrehajtási ügyek befejezésekor 15. A
végrehajtási eljárásba bekapcsolódott zálogjogosult ügyének a befejezése 16.
Zálogjogosulti bekapcsolódás az adóvégrehajtásban 17. Az Art. 158. § (3)
bekezdésének elhatárolása a Vht. 114. §-tól X. fejezet: Az előárverezési jog 1.
Bevezetés 2. Az előárverezési jog gyakorlása 3. Az előárverezési jogosultság
igazolása 4. Az önkormányzatok előárverezési joga 5. A tulajdonostársak
előárverezési joga 6. Az előárverezési jog alakulása az ingatlan árverésen
kívüli eladása során 7. Az előárverezési jog alakulása az ingatlan átvétele
során XI. fejezet: Az elektronikus árverések 1. Bevezetés 2. Az elektronikus
árverésen értékesíthető dolgok köre 3. Az Elektronikus Árverési Rendszer (EÁR)
4. Az árverezői regisztráció 5. A regisztrációhoz adott meghatalmazás 6. Az
árverezői csoport 7. Az árverező adatainak kezelése 8. Az árverező meghatározott
árverésen történő aktválása 9. A folyamatos ingatlanárverési hirdetmény
kiállítását követően bejegyzett végrehajtási jogokról 10. A vételi ajánlatok
közzététele 11. Az árverés időtartama 12. Az árverési előleg visszautalása 13.
Az árverést követő eljárás 14. Az árverésen megvett ingóság birtokba adása XII.
fejezet: Ingatlanárverések 1. Bevezetés 2. Az ingatlanárverési hirdetmény
kötelező tartalmi elemei 3. Az alkotórész és a tartozék fogalma 4. Az árverés
tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése 5. A lakott vagy
beköltözhető állapotban történő árverés 6. A beköltözhető állapotban árverezett
ingatlan kiürítése a kielégítési végrehajtás során 7. A lakott állapotban
történő árverezés 8. Az ingatlan lakott, vagy beköltözhető állapotú
meghatározásának időpontja 9. Az ingatlan lakottságában történő változás 10. A
kikiáltási ár 50, vagy 70%-ra történő leszállítása 11. A különböző végrehajtók
által árverezendő tulajdoni hányadok 12. Árverés az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett bűnügyi zárlat esetén 13. Az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzett
bűnügyi zárlat tényének sora az árverést követően 14. A végrehajtási joggal
terhelt ingatlan árverés előtt történő elidegenítése 15. Ingatlanárverés több
végrehajtást kérő esetén 16. Az árverési vételár különbözet befizetésének
időpontja 17. A (végrehajtást kérő) árverési vevő visszatartott
vételár-különbözet befizetési kötelezettségének időpontja 18. Az árverési vevő
és a jelzálogos hitelező megállapodásának lehetősége 19. Az árverési vevő
vételár megfizetésén kívüli fizetési kötelezettségei 20. A vagyonszerzési
illeték alapja az árverésen megvett ingatlanok vonatkozásában 21. Az árverés
mint tulajdonszerzési mód 22. Az ingatlan tulajdonjogának átszállása 23. A
hatósági árverés és a perfeljegyzés ténye XIII. fejezet: A végrehajtás során
befolyt összeg kifizetése 1. Bevezetés 2. A kifizetés pénzneme 3. A Vht. 163/A.
§ elhatárolása a Dsz. 7. § (1) bekezdésétől ? a végrehajtási ügyérték
elhatárolása a munkadíj végrehajtási ügyérték alapján történő meghatározásától
4. A végrehajtó (esetleges) kártérítési felelőssége a devizában elrendelt, de
forintban nyilvántartott pénzkövetelések esetén 5. A végrehajtási költség
elsőbbsége 6. A 2/2013. (V.9.) Polgári jogegységi határozat (PJE) 7. Az
általános költségátalány szabályai 8. Kielégítési sorrend 9. Az egy összegben
előre vállalt tartásdíj kielégítése a befolyt összegből 10. Kielégítés a
természetes személy adós foglalkoztatásának gyakorlásához nélkülözhetetlen
gépjármű értékesítéséből befolyt összegből 11. A feloszlatási terv 12.
Kielégítés a Nemzeti Eszközkezelő által kifizetett vételárból 13. Kielégítés
kisajátításból befolyt összegből XIV. fejezet: A meghatározott cselekmény
végrehajtásának szabályai a gyakorlatra figyelemmel 1. Bevezetés 2. A
meghatározott cselekmény végrehajtása elrendelésének gyakorlati kérdései 3. A
közös szabályok és a kapcsolódó gyakorlati problémák, értelmezések, megoldások
4. Az egyes, külön nevesített meghatározott cselekmények végrehajtása 5. A
további, külön nevesített meghatározott cselekmény végrehajtására irányuló
eljárások XV. fejezet: Jogorvoslatok 1. Bevezetés 2. A jogorvoslatok közös
szabályai 3. A végrehajtás elrendelésével kapcsolatos jogorvoslatok 4. A
végrehajtás foganatosításával kapcsolatos jogorvoslatok XVI. fejezet: A
végrehajtási költségek, fókuszban a végrehajtó díjazásával 1. Bevezetés 2. A
végrehajtási költségek indoka a végrehajtás különböző szakaszaihoz kapcsolódva;
fogalmi alapvetések 3. A végrehajtás foganatosításának költségei, figyelemmel a
végrehajtó munkadíjára, készkiadására és jutalékára XVII. fejezet: Végrehajtási
perek 1. Végrehajtás megszüntetési és korlátozási per 2. Végrehajtási igényper
3. Foglalás tűrése iránti per 4. Követelés behajtása iránti per 5. A
végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti per
Mellékletek Irodalomjegyzék

Tovább
Adatlap
Ár: 8.495 Ft
A hirdető: Kereskedés hirdetése
Értékesítés típusa: Eladó
 
Feladás dátuma: 2017.08.12
Eddig megtekintették 107 alkalommal
A hirdető adatai
Tovább

KÉZIKÖNYV A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS FOGANATOSÍTÁSÁHOZ
Lehetőségek
Megosztók

Könyvek rovaton belül a(z) "KÉZIKÖNYV A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS FOGANATOSÍTÁSÁHOZ" című hirdetést látja. (fent)Új és használt könyvek eladása

Könyv rovatunkban könyvhirdetések közül válogathat, könyvkereskedők és tulajdonosok apróhirdetéseiből.

TIPP: Hirdesse meg Ön is használt tankönyvét, vagy egyéb, régi, a polcon porosodó könyvét.