Betöltés...

KÉZIKÖNYV A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS FOGANATOSÍTÁSÁHOZ

A kézirat lezárva: 2016. szeptember 30. Szerzők: dr. Gyovai Márk, dr. Kiss-Kondás Eszter, dr. Kormos Erzsébet, dr. Lukács Tamás, dr. Nagy Adrienn, dr. Schadl György Szerkesztette: dr. Wopera Zsuzsa, dr. Gyovai Márk Complex Kiadó, 2016 Az utóbbi években a bírósági végrehajtással összefüggő gyakorlati problémákat szakcikkek, tanulmányok mutatták be, mert nem készült olyan átfogó mű, ami ezeket összegyűjtötte, rendszerezte volna, úgy, hogy a felmerülő jogalkalmazási visszásságokra megoldást is adjon. Ezt a hiányt kívánja pótolni a kézikönyv, melynek elsődleges célja a bírósági végrehajtás foganatosítása során felmerülő gyakorlati problémák nevesítése és a lehetséges megoldások bemutatása. A kézikönyv a végrehajtás két szakaszából döntően a foganatosítására koncentrál, az elrendeléssel kapcsolatos kérdések annyiban kerülnek terítékre, amennyiben azok a végrehajtás foganatosítása során problémát vetnek fel (pl. a nem jogképes adóssal szemben elrendelt végrehajtás, vagy a nem megfelelő nyomtatványon elrendelt végrehajtás). A kézikönyv ? kifejezetten gyakorlatorientált megközelítése miatt ? elsősorban a bírósági végrehajtás foganatosításával kapcsolatba kerülő személyek, különösen az önálló bírósági végrehajtók (helyettesek és jelöltek), bírák, bírósági titkárok és fogalmazók, a felek képviseletét ellátó ügyvédek, ügyvédjelöltek, jogtanácsosok, jogi előadók, közös képviselők számára lehet hasznos, de haszonnal forgathatják mindazok, akik bármilyen kapcsolatba kerülnek a bírósági végrehajtással, így maguk a felek is. A kézikönyv szerzői a jogász hivatásrendek különböző területén szerzett tapasztalataikon keresztül mutatják be a végrehajtás foganatosításával összefüggő jogalkalmazási nehézségeket. A kötet adatai: Fomrátum: B/5 Kötés: puhatáblás Megjelenés éve: 2016 Terjedelem: 483 oldal A tartalomból: Előszó I. fejezet: A közigazgatási és a bírósági végrehajtás ütközésével kapcsolatos gyakorlati problémák megoldási lehetőségei 1. Bevezetés 2. Az adós közösen le nem foglalt vagyontárgyainak sorsa a végrehajtási utak összeütközése esetén 3. A követelés jogosultjának végrehajtást kérőkhöz viszonyított többletjogosultságai 4. A közösen lefoglalt vagyontárgy értékesítését követő eljárás 5. A közigazgatási végrehajtások bírósági végrehajtói költségei 6. Az önkéntes ügyátadással foganatosított adóvégrehajtások 7. Az önkéntes ügyátadás és a Vht. 4. § alkalmazásának együttes megjelenése II. fejezet: A bírósági, közjegyzői és végrehajtási iratok kézbesítésének gyakorlati problémái 1. Bevezetés 2. A kézbesítési vélelemmel kapcsolatos gyakorlati problémák 3. A végrehajtói kézbesítés 4. A végrehajtási iratok elektronikus kézbesítése III. fejezet: Jogutódlás a végrehajtási eljárásban 1. Bevezetés 2. A jogutódlás megállapítására jogosult bíróság (hatóság) ? hatásköri összeütközések 3. Eljárás jogutódlás megállapításakor ? általános szabályok 4. Az adós halála esetén követendő eljárás ? a jogutódlás különleges esete 5. Változás a végrehajtást kérő személyében IV. fejezet: A rendbírság 1. Bevezetés 2. A rendbírsággal súlytható személyek köre 3. A rendbírság kiszabását megelőző végrehajtói eljárás 4. A bíróság eljárása a rendbírság kiszabása iránti indítványt követően 5. A rendbírság alapjául szolgáló magatartások 6. A jogerősen kiszabott rendbírság behajtása 7. A rendbírság kiszabását követő végrehajtói eljárás 8. A rendbírság kiszabásának speciális esete 9. Az iratok postai kézbesítése a végrehajtási eljárás során 10. A bírósági végrehajtás akadályozásának tényállása a Btk.-ban V. fejezet: A végrehatási eljárás szünetelése 1. Bevezetés 2. A szünetelés jogkövetkezményei 3. A végrehajtási cselekmény és a végrehajtói intézkedés fogalmának elhatárolása 4. A Vht. 52. § a) pontja szerinti szünetelés 5. A Vht. 52. § b) pontja szerinti szünetelés 6. A Vht. 52. § c) pontja szerinti szünetelés 7. A Vht. 52. § d) pontja szerinti szünetelés 8. A Vht. 52. § e) pontja szerinti szünetelés 9. A Vht. 52. § f) pontja szerinti szünetelés 10. A Vht. 52. § g) pontja szerinti szünetelés VI. fejezet: A végrehajtás nemperes eljárásban történő megszüntetése 1. Bevezetés 2. A végrehajtás megszüntetése a Vht. 55. § alapján 3. A végrehajtás megszüntetése új közokirat alapján 4. A végrehajtások nemperes eljárásban való megszüntetése végrehajtási záradék esetén VIII. fejezet: A végrehajtási jog elévülése 1. Bevezetés 2. Az elévülés kezdő időpontja 3. A végrehajtási jog elévülési ideje 4. Az elévülés nyugvása 5. Az elévülés megszakítása 6. A végrehajtási jog elévülésének jogkövetkezménye 7. Eljárás a végrehajtási jog elévülése esetén VIII. A végrehajtói letiltás és a hatósági átutalási megbízás 1. Bevezetés 2. A végrehajtói letiltás 3. A letiltás mértékének törvényi szabályozása 4. A letiltás mértékének helyes számítási módja 5. A letiltás mértékének számítása hatályos jogunkban 6. A letiltás mértékének hibás számítási módja 7. A hatáskörrel rendelkező bíróság a nem megfelelő szabályok szerint elvégzett levonásokkal okozott kár esetén 8. Az ügyvédi díj végrehajtói letiltáson történő feltüntetése 9. A Vüsz. 34. § e) pontja szerinti ügyviteli befejezés 10. A végrehajtási jog elévülésének kérdése a letiltás munkáltató általi előjegyzését követően 11. A végrehajtó által benyújtott hatósági átutalási megbízás szabályai a Vht.-ban 12. A hatósági átutalási megbízás szabályai a Pénzforgalmi törvényben 13. A hatósági átutalási megbízás szabályai a Pénzforgalmi rendeletben 14. A hatósági átutalási megbízás fedezethiány miatti sorba állítása 15. A végrehajtás alól mentes rész kiszámítása a természetes személy számlájára kiadott hatósági átutalási megbízás esetén 16. A pénzforgalmi szolgáltató felelőssége 17. A végrehajtói letiltás és hatósági átutalási megbízás együttes alkalmazása 18. A más ügyekben letiltással terhelt munkabér hatósági átutalási megbízással történő végrehajtás alá vonása az adós ellen indult újabb ügyben 19. Az adós végrehajtható okiratban megjelölt fizetési számláján lévő összeg behajtására, vagy az adós végrehajtható okiratban megjelölt munkabérének letiltására irányuló végrehajtások IX. fejezet: A zálogjogosult végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódása 1. Bevezetés 2. A zálogjogosult értesítése a bekapcsolódás lehetőségéről 3. A zálogjogosult bekapcsolódása a végrehajtási eljárásba 4. A zálogjogosult kielégítési jogának megnyílása a lefoglalt vagyontárgy tekintetében 5. A bíróság eljárása a zálogjogosult bekapcsolódás iránti kérelmére 6. A zálogjogosulti bekapcsolódást engedélyező végzés 7. A zálogjogosulti becsatlakozással felmerült illeték és egyéb költségek 8. A zálogjogosulti becsatlakozást követően indult végrehajtási ügyek 9. Eljárás az alapügy szünetelésekor 10. A zálogjogosulti bekapcsolódás iránti felhívás több folyamatban levő végrehajtás esetén 11. Végrehajtási jog bejegyzése a (jel)zálogjogosulti bekapcsolódással indult ügyekben 12. A zálogjogosulti bekapcsolódás engedélyezését követően keletkezett zálogjogokról 13. A széljegyzetben szereplő (jelzálog)jogosultak értesítésének mellőzése 14. Eljárás a bekapcsolódással érintett végrehajtási ügyek befejezésekor 15. A végrehajtási eljárásba bekapcsolódott zálogjogosult ügyének a befejezése 16. Zálogjogosulti bekapcsolódás az adóvégrehajtásban 17. Az Art. 158. § (3) bekezdésének elhatárolása a Vht. 114. §-tól X. fejezet: Az előárverezési jog 1. Bevezetés 2. Az előárverezési jog gyakorlása 3. Az előárverezési jogosultság igazolása 4. Az önkormányzatok előárverezési joga 5. A tulajdonostársak előárverezési joga 6. Az előárverezési jog alakulása az ingatlan árverésen kívüli eladása során 7. Az előárverezési jog alakulása az ingatlan átvétele során XI. fejezet: Az elektronikus árverések 1. Bevezetés 2. Az elektronikus árverésen értékesíthető dolgok köre 3. Az Elektronikus Árverési Rendszer (EÁR) 4. Az árverezői regisztráció 5. A regisztrációhoz adott meghatalmazás 6. Az árverezői csoport 7. Az árverező adatainak kezelése 8. Az árverező meghatározott árverésen történő aktválása 9. A folyamatos ingatlanárverési hirdetmény kiállítását követően bejegyzett végrehajtási jogokról 10. A vételi ajánlatok közzététele 11. Az árverés időtartama 12. Az árverési előleg visszautalása 13. Az árverést követő eljárás 14. Az árverésen megvett ingóság birtokba adása XII. fejezet: Ingatlanárverések 1. Bevezetés 2. Az ingatlanárverési hirdetmény kötelező tartalmi elemei 3. Az alkotórész és a tartozék fogalma 4. Az árverés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése 5. A lakott vagy beköltözhető állapotban történő árverés 6. A beköltözhető állapotban árverezett ingatlan kiürítése a kielégítési végrehajtás során 7. A lakott állapotban történő árverezés 8. Az ingatlan lakott, vagy beköltözhető állapotú meghatározásának időpontja 9. Az ingatlan lakottságában történő változás 10. A kikiáltási ár 50, vagy 70%-ra történő leszállítása 11. A különböző végrehajtók által árverezendő tulajdoni hányadok 12. Árverés az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett bűnügyi zárlat esetén 13. Az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzett bűnügyi zárlat tényének sora az árverést követően 14. A végrehajtási joggal terhelt ingatlan árverés előtt történő elidegenítése 15. Ingatlanárverés több végrehajtást kérő esetén 16. Az árverési vételár különbözet befizetésének időpontja 17. A (végrehajtást kérő) árverési vevő visszatartott vételár-különbözet befizetési kötelezettségének időpontja 18. Az árverési vevő és a jelzálogos hitelező megállapodásának lehetősége 19. Az árverési vevő vételár megfizetésén kívüli fizetési kötelezettségei 20. A vagyonszerzési illeték alapja az árverésen megvett ingatlanok vonatkozásában 21. Az árverés mint tulajdonszerzési mód 22. Az ingatlan tulajdonjogának átszállása 23. A hatósági árverés és a perfeljegyzés ténye XIII. fejezet: A végrehajtás során befolyt összeg kifizetése 1. Bevezetés 2. A kifizetés pénzneme 3. A Vht. 163/A. § elhatárolása a Dsz. 7. § (1) bekezdésétől ? a végrehajtási ügyérték elhatárolása a munkadíj végrehajtási ügyérték alapján történő meghatározásától 4. A végrehajtó (esetleges) kártérítési felelőssége a devizában elrendelt, de forintban nyilvántartott pénzkövetelések esetén 5. A végrehajtási költség elsőbbsége 6. A 2/2013. (V.9.) Polgári jogegységi határozat (PJE) 7. Az általános költségátalány szabályai 8. Kielégítési sorrend 9. Az egy összegben előre vállalt tartásdíj kielégítése a befolyt összegből 10. Kielégítés a természetes személy adós foglalkoztatásának gyakorlásához nélkülözhetetlen gépjármű értékesítéséből befolyt összegből 11. A feloszlatási terv 12. Kielégítés a Nemzeti Eszközkezelő által kifizetett vételárból 13. Kielégítés kisajátításból befolyt összegből XIV. fejezet: A meghatározott cselekmény végrehajtásának szabályai a gyakorlatra figyelemmel 1. Bevezetés 2. A meghatározott cselekmény végrehajtása elrendelésének gyakorlati kérdései 3. A közös szabályok és a kapcsolódó gyakorlati problémák, értelmezések, megoldások 4. Az egyes, külön nevesített meghatározott cselekmények végrehajtása 5. A további, külön nevesített meghatározott cselekmény végrehajtására irányuló eljárások XV. fejezet: Jogorvoslatok 1. Bevezetés 2. A jogorvoslatok közös szabályai 3. A végrehajtás elrendelésével kapcsolatos jogorvoslatok 4. A végrehajtás foganatosításával kapcsolatos jogorvoslatok XVI. fejezet: A végrehajtási költségek, fókuszban a végrehajtó díjazásával 1. Bevezetés 2. A végrehajtási költségek indoka a végrehajtás különböző szakaszaihoz kapcsolódva; fogalmi alapvetések 3. A végrehajtás foganatosításának költségei, figyelemmel a végrehajtó munkadíjára, készkiadására és jutalékára XVII. fejezet: Végrehajtási perek 1. Végrehajtás megszüntetési és korlátozási per 2. Végrehajtási igényper 3. Foglalás tűrése iránti per 4. Követelés behajtása iránti per 5. A végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti per Mellékletek Irodalomjegyzék

Tovább
Adatlap
Ár: 8.495 Ft
A hirdető: Kereskedés hirdetése
Értékesítés típusa: Eladó
 
Feladás dátuma: 2017.04.24
Eddig megtekintették 45 alkalommal
A hirdető adatai
Tovább

KÉZIKÖNYV A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS FOGANATOSÍTÁSÁHOZ
Lehetőségek
Megosztók

Könyvek rovaton belül a(z) "KÉZIKÖNYV A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS FOGANATOSÍTÁSÁHOZ" című hirdetést látja. (fent)Új és használt könyvek eladása

Könyv rovatunkban könyvhirdetések közül válogathat, könyvkereskedők és tulajdonosok apróhirdetéseiből.

TIPP: Hirdesse meg Ön is használt tankönyvét, vagy egyéb, régi, a polcon porosodó könyvét.